Tips voor vrouwen: hoe om te gaan met imposter syndrome op het werk

NNicoline 16 november 2023 07:07

Heb je ooit het gevoel dat je ondanks je prestaties en succes niet genoeg bent? Dat iedereen op een dag zal ontdekken dat je gewoon maar doet alsof? Dit heet het 'Imposter syndrome' of in het Nederlands 'oplichterssyndroom'. Het is een fenomeen waarbij mensen twijfelen aan hun prestaties en bang zijn gezien te worden als een 'fraude'.

Hoewel iedereen last kan hebben van het oplichterssyndroom, komt het vaker voor bij vrouwen, vooral op de werkplek. Hier zijn enkele tips om met imposter syndrome op het werk om te gaan.

Wat is imposter syndrome?

Imposter syndrome is een interne ervaring van overtuigend geloven dat je niet zo competent bent als anderen je beschouwen. Het kan leiden tot hoge stress, angst en een algemeen gevoel van zelftwijfel. De oorzaken kunnen variëren van persoonlijke omstandigheden tot aan sociale factoren.

Symptomen van Imposter Syndrome

Enkele symptomen van het oplichterssyndroom zijn:

  • Continu twijfelen aan jezelf
  • Angst om te falen
  • Overwerken
  • Perfectionisme

Omgaan met Imposter Syndrome

Hier zijn een aantal strategieën voor het omgaan met imposter syndrome:

  1. Erken je gevoelens: Accepteer dat je deze gevoelens hebt en dat ze normaal zijn. Iedereen kan zich onzeker voelen, vooral in een nieuwe omgeving of rol.

  2. Praat erover: Deel je gevoelens met een vertrouwde vriend, familielid of mentor. Ze kunnen je helpen om je prestaties en waardigheid opnieuw te evalueren.

  3. Herken je prestaties: Schrijf je prestaties op en kijk ernaar als je je onzeker voelt. Dit kan je helpen om te beseffen dat je deze positie hebt verdiend.

  4. Zoek professionele hulp: Als je gevoelens van imposter syndrome overweldigend worden, kan het nuttig zijn om professionele hulp te zoeken, zoals een psycholoog of coach.

Tips voor omgaan met imposter syndrome op het werk

Tips Beschrijving
Wees realistisch over je verwachtingen Niemand is perfect, en niemand verwacht dat je dat bent.
Accepteer dat iedereen fouten maakt Fouten en falen zijn onderdeel van het leerproces, niet een teken van onbekwaamheid.
Stop met jezelf vergelijken met anderen Iedereen heeft zijn eigen unieke vaardigheden, ervaringen en prestaties. Concentreer je op je eigen groei en succes, niet op dat van anderen.
Vier je successen Neem de tijd om je successen te erkennen en te vieren, hoe klein ze ook zijn.

Het is belangrijk om te onthouden dat het oké is om te worstelen met imposter syndrome. Maar onthoud ook dat je competent, capabel en waardig bent. Je verdient je successen en je verdient het om je succesvol te voelen. Laat imposter syndrome je niet tegenhouden. Je bent zoveel meer dan je angsten en twijfels. En je bent zeker niet alleen.

Meer artikelen

Lees ook

Hier zijn een aantal interessante artikelen op andere sites uit ons netwerk.